Laatupolitiikka

IDEAL PLM tarjoaa asiakkailleen kattavia korkeimman vaatimustason PLM ratkaisuja. Nämä ratkaisut perustuvat IDEAL PLM:n pitkäaikaisten kumppaneiden huolella valittuihin alustoihin. PLM ratkaisujen laajuus kattaa yhden yksittäisen PLM järjestelmän toteuttamisesta ratkaisuihin, jotka käsittävät yrityksen tai konsernin tasolla PLM strategian kehittämisen ja järjestelmän toteuttamisen. Riippumatta PLM ratkaisun laajuudesta tukipalvelut ovat tärkeä osa IDEAL PLM:n toimitusta asiakkaille.


IDEAL PLM:n tavoitteena on aina varmistaa, että sen tuotteet ja palvelut täyttävät asiakkaiden sopimuksen mukaiset tarpeet ja vaatimukset sekä ovat toteutettu IDEAL PLM:n laatupolitiikan ja toimintatapojen mukaan. Varmistaakseen tavoitteen toteutumisen IDEAL PLM toimii laadunhallintajärjestelmän mukaan, joka perustuu SFS - EN ISO 9001 standardiin. Kesäkuussa 2014 IDEAL PLM:lle myönnettiin ISO 9001:2008 laatusertifikaatti. IDEAL PLM toimii lakien ja asetusten mukaisesti ja odottaa toimittajiltaan sekä kumppaneiltaan kykyä seurata samoja vaatimuksia.


IDEAL PLM on sitoutunut noudattamaan laadunhallintajärjestelmän vaatimuksia ja jatkuvasti parantamaan sen tehokkuutta. IDEAL PLM on määritellyt laatutavoitteet toiminnoille ja sen eri organisaation tasoille. Laatupolitiikka ja -tavoitteet on kerrottu IDEAL PLM:n nykyisille työntekijöille ja ne kommunikoidaan kaikille uusille työntekijälle perehdytysvaiheen aikana

© IDEAL PLM, All rights reserved.Trademark.