Operointiliiketoiminta

Uusimpana aluevaltauksena PLM nyt myös hyödynnettävissä operointiliiketoimintaan, johon usea yritys on toimintaansa myös laajentamassa. Asiakkaalle ei toimiteta pelkästään huolto- tai kunnossapitopalveluita, vaan ollaan huolehtimassa toimitetun tehtaan tai tuotantolinjan toiminnasta.

Suoriudu tehokkaammin hyödyntäen PLM-ratkaisua operoinnin kokonaisuuden hallintaan, kun tarjoat kokonaista tehtaan tai toimituksen elinkaaren hallintaa. Voit myös vähentää hukka-aikaa proaktiivisella palvelusuunnittelulla ja  parantaa varaosien hallintaa. Viimeisimpänä mutta ei vähäisimpänä kasvattaa ketteryyttäsi virtaviivaistetuilla tietovirroilla.

Kannattavuuden näkökulmasta on erittäin arvokasta suunnitella laitteistojen kunnossapito etukäteen ja pitää tarkkaa kirjaa tämän hetkisestä tilanteesta. Tässä PLM-ratkaisu  auttaa ennen näkemättömällä ja saumattomalla tavalla suunnittelun tuottamaan informatioon.
 

Liiketoiminta

© IDEAL PLM, All rights reserved.Trademark.