Käyttöönotto- päivitys- ja kehityspalvelut

Käyttöönottopalvelut
Nykyaikainen PLM-järjestelmä on yrityksen tuotekehityksen, portfolionhallinnan, valmistettavuuden ja jälkimarkkinainformaation sydän. IDEAL PLM toteuttaa PLM-käyttöönotot eri kokoisille yrityksille ja erilaisiin tarpeisiin. Olipa asiakas hankkimassa yrityksen ensimmäistä PLM-järjestelmää tai siirtymässä uuteen, nykyaikaisempaan järjestelmään, IDEAL PLM tukee yritystä ja on vahvasti mukana tehokkaassa ja järjestelmällisessä käyttöönotossa. Olemme toteuttaneet menestyksekkäästi järjestelmiä eri toimialoille ja erilaisiin tarpeisiin aina muutaman käyttäjän järjestelmistä tuhansien käyttäjien hyödynnettäväksi.

Käytämme projektimallia, joka skaalautuu niin pienille kuin suurille yrityksille ja eri kokoisille PLM-installaatioille. Edustamamme Siemens PLM Softwaren PLM-järjestelmät ovat erityisen suosittuja nimenomaan skaalautuvuutensa ansiosta ja projektitoimintamme henkii samanhenkisyyttä; monet yritykset kokevat hyödyvänsä portfoliosta erityisesti siksi, että tarpeiden muuttuessa tarvittavat työkalut löytyvät samasta tuoteperheestä ja asiantuntijamme pystyvät tukemaan projektissa.

Projektipäällikkömme ovat rautaisia ammattilaisia ja kaikilla on pitkä kokemus projektinhallinnasta ja PLM-käyttöönotoista.

Päivityspalvelut
Saadakseen täyden hyödyn PLM-ratkaisusta järjestelmän säännöllinen päivittäminen on tarpeen. Jokainen uusi järjestelmäversio tuo mukanaan uusia toiminnallisuuksia mahdollistaa tehokkaampia tapoja tehdä työtä ja jakaa ajantasaista informaatiota oikeille sidosryhmille.

IDEAL PLM suorittaa jatkuvasti versiopäivityksiä yritysten PLM-järjestelmiin. Hyvin suunnitellulla, testatulla ja valmistellulla päivitysprosessilla minimoidaan järjestelmän down-time ja varmistetaan työn jatkuvuus heti päivityksen jälkeen.

Kehityspalvelut
Uudenaikainen PLM-järjestelmä palvelee koko organisaation tarpeita. Keskitetty paikka yrityksen tuoteinformaatiolle mahdollistaa kaikkien eri sidosryhmien tiedon saannin helposti ja tarpeellisessa muodossa. Yrityksen oman järjestelmäekosysteemin rakentaminen vaatii PLM-järjestelmän saumatonta integroitumista niin informaatiota tuottavien järjestelmien kanssa kuin informaation jakelun ja jalostamisen järjestelmien kanssa.

IDEAL PLM toteuttaa tarpeelliset kehitystyöt niin PLM järjestelmään itseensä kuin integraatioihin ja tietoa tuottaviin järjestelmiinkin. Meillä IDEAL PLM:llä on valmiita ratkaisuja erilaisiin PLM-järjestelmän laajennuksiin, lisäominaisuuksiin ja integraatioihin. Tarpeen mukaan rakennamme uusia toiminallisuuksia ja integraatioita juuri sinun yrityksesi prosesseihin sopiviksi.

Kansainväliset kehitystiimimme Suomessa ja Venäjällä mahdollistavat virtuaaliset tai paikalliset projektitiimit ja voimme tarjota palveluita monipuolisesti sekä kulttuuri- että kielinäkökulmat huomioonottaen.

© IDEAL PLM, All rights reserved.Trademark.