Suorituskykyanalysointi

Mittaustuloksia palautteen tueksi.

PLM-järjestelmän kompleksisuus ja CAD-järjestelmään integroituminen vaativat tarkkaan sunnitellun ja toteutetun konfiguraation toimiakseen parhaalla mahdollisella tavalla. IDEAL PLM tarjoaa yrityksellesi suorityskykyanalysointia, jolla voidaan selvittää mahdolliset pullonkaulat suorituskyvyssä ja lisäksi yritys saa tietoa oman järjestelmänsä suorituskyvystä verrattuna muihin vastaaviin järjestelmiin.

On yhtälailla keskeistä tietää, kuinka käyttäjät selviävät päivittäisestä työstään. IDEAL PLM voi testata yrityksen tai sen alihankkijoiden työntekijöiden osaamisen ja analysoida koulutustarpeen. Lisäksi asiantuntijamme voivat haastatteluin ja työtä seuraamalla paikallistaa prosessin pullonkaulat ja suositella automatisointeja tai vaihtoehtoisia toimintatapoja. Näin voidaan tehostaa tuotekehitystä merkittävästi.

© IDEAL PLM, All rights reserved.Trademark.