Auto- ja kuljetusvälineteollisuus

Siemens PLM:n ratkaisut auttavat valmistajia kestämään markkinoiden painetta ja tuomaan markkinoille entistä innovatiivisempia ja korkealaatuisempia ajoneuvoja.

Siemens PLM Softwaren ratkaisut mahdollistavat autovalmistajien, niiden toimittajien ja alihankkijoiden paremman kilpailukyvyn. Ratkaisujen avulla yritykset pystyvät tuomaan markkinoille tuotteita, jotka vastaavat alan vaatimuksia, oli sitten kyse laadusta, suorituskyvystä, kustannuksista, aikataulusta tai viranomaismääräyksistä.

Auto- ja kuljetusvälineteollisuudessa Siemens PLM:n asiakkaat käyttävät integroitua tuotesuunnittelujärjestelmää NX:ää suunnitteluun, analyysiin, laskentaan ja valmistuksen tarpeisiin, Teamcenter-järjestelmää tuote- ja prosessitiedonhallintaan ja Tecnomatix-ratkaisua tuotannon prosessien hallintaan.

Siemens PLM:n ratkaisut auttavat yrityksiä vastaamaan markkinoiden haasteisiin tarjoamalla esimerkiksi seuraavia käyttäjähyötyjä:

  • Nopeampi läpimenoaika
  • Tehokkaampi suunnittelun tuottavuus
  • Parempi autojen tai kuljetusvälineiden laatu
  • Nopeampi ongelmatilanteiden ratkaisu
  • Parempi alihankinta- ja toimittajaketjun hallinta
  • Pienemmät operatiivisten toimintojen kulut
  • Erottuminen kilpailijoista
© IDEAL PLM, All rights reserved.Trademark.