Kone- ja laitevalmistusteollisuus

Siemens PLM Softwaren ratkaisujen avulla yritykset pystyvät tekemään parempia tuotekehityksen ratkaisuja, kestävämpiä koneita ja laitteita sekä luomaan innovatiivisempia tuotteita.

Kone- ja laitevalmistajat joutuvat jatkuvasti mukautumaan uusiin olosuhteisiin. Kuinka taata kannattava kasvu globaalin kilpailun ympäristössä? Kuinka parantaa operatiivista toimintaa ja luotettavuutta ja silti vastata kasvaviin vaatimuksiin paremmasta tuottavuudesta? Kuinka vastata vaatimukseen entistä suorituskykyisemmistä tuotteista, paremmasta laadusta ja matalammista elinkaarikustannuksista? Kuinka luoda luottamukseen perustuvat suhteet loppukäyttäjiin ja myyntiverkostoon?

Useat yritykset kamppailevat myös uusien vaatimusten, kuten päästömääräysten kanssa, jolloin uusien tuotteiden täytyy täyttää ne ja vanhoihin ne tulee integroida mukaan.

Näiden vaatimusten täyttämiseen Siemens PLM Software tarjoaa jalustan, jonka avulla tuetaan esimerkiksi seuraavia asioita:

  • Maantieteellisesti hajallaan olevat tuotekehitystiimit pystyvät toimimaan yhdessä
  • Tuetaan globaalisti joustavaa valmistusta
  • Otetaan toimittajat maantieteellisestä sijainnista huolimatta mukaan prosessiin
  • Todennetaan koneen suorituskyky ja toiminnallisus visuaalisesti
  • Hyödynnetään tietoa eri osastojen, kuten valmistuksen ja tuotekehityksen välillä
  • Vähennetään operatiivisia kuluja
© IDEAL PLM, All rights reserved.Trademark.