Kuluttajatuotteet ja vähittäiskauppa

Siemens PLM Softwaren ratkaisut mahdollistavat innovatiivisten tuotteiden nopean ja kustannustehokkaan suunnittelun kiivaan kilpailun ympäristössä.

Tekstiilit, jalkineet ja asusteet

Innovatiiviset tuotteet ovat tärkeitä alalla kuin alalla, mutta sesonkiluonteisella muodin ja vähittäiskaupan alalla kyky ja nopeus innovoida ovat jopa muita aloja tärkeämpiä; prosessin on oltava jatkuvaa ja tapahtua nopeasti. Uusista ideoista on otettava kiinni ja oikeat ratkaisut tehtävä hyödyntämällä juuri oikeaa tietoa. Siemens PLM:n ratkaisuilla ideat saadaan yhteen paikkaan ja tieto osaksi ostajien, suunnittelijoiden ja johdon keskinäistä päätöksen tekoa.Tuotteet saadaan markkinoille nopeammin ja päätöksentekoprosessi on tehokkaampaa.

Kodinkoneet, laitteet, tekstiilit, tarvikkeet, pakkaus- ja hygieniatuotteet

Esimerkiksi huonekalujen, urheilutarvikkeiden ja kodinkoneiden valmistajat joutuvat tekemään monia päätöksiä tuotteidensa suunnittelusta, kehityksestä ja niiden lanseerauksesta. On hallittava eri sesongit ja vaihtuvat asiakasvaatimukset. Kun suunnitellaan tuotteita kuluttajamarkkinoille, on keskeistä ymmärtää asiakastarpeet ja luoda juuri sellaisia tuotteita, jotka kuluttajat kokevat omikseen ja joille riittää kysyntää.

Ruoka- ja juomateollisuus

Useimmilla ruoka- ja juomateollisuuden valmistajilla ja vähittäiskaupoilla on toiminnanohjausjärjestelmä (ERP), jolla tuetaan liiketoiminnan operatiivista puolta, kuten tilauksia ja kassavirtaa. Tämä ei kuitenkaan yksin riitä. Innovointi alalla on monimutkainen prosessi, johon kuuluu satoja päätöksiä ja rinnakkaisia toimintoja usein globaalissa ympäristössä. Alalla kilpaillaan hyllytilasta, uusista markkinoista ja kehitetään uusia, kestävää kehitystä tukevia ja terveellisempiä tuotteita. Siemens PLM Software tarjoaa PLM-alustan, jonka avulla tämän alan yritykset pystyvät vastaamaan näihin vaatimuksiin entistä paremmin.

© IDEAL PLM, All rights reserved.Trademark.