NX™ CAD

NX tarjoaa uuden sukupolven integroidun kokonaisuuden suunnittelulle, simuloinnille, analyyseille ja valmistukselle, jossa tuotekehityksen ja valmistuksen tuottama tieto välittyy saumattomasti seuraaville suunnittelu- ja valmistusvaiheille.

Markkinat vaativat yhä korkealaatuisempia ja innovatiivisempia tuotteita. Tuotteet tulee julkaista kustannustehokkaasti aikataulun ja vaatimusten mukaisesti. Siemens PLM Softwaren NX-ratkaisun avulla yrityksesi pystyy vastaamaan markkinoiden tarpeeseen paremmin ja suunnittelemaan nopeammin, korkealaatuisemmin ja tehokkaammin.

Tiiviin integroinnin lisäksi, NX CAD tarjoaa hyvin laajan valikoiman työkaluja 2D- ja 3D-konseptisuunnittelulle, 3D-muotoilutyökaluja teolliselle muotoilulle, sähkömekaaniselle suunnittelulle, ohutlevysuunnittelulle, putkistosuunnittelulle ja tietämyspohjaiselle suunnittelulle – perinteisten 3D/2D suunnittelutyökalujen lisäksi. Näin varmistetaan, että jokainen suunnitteluvaihe ja -osa-alue voidaan toteuttaa saman integroidun työkalun sisällä.

Yhä tärkeämmässä roolissa on myös suunnittelutiedon välittäminen muilta järjestelmiltä sekä suunnittelutiimiltä suoraan suunnittelijalle suunnittelijan omassa työkalussa – CAD-järjestelmässä. NX tarjoaa tähän integroituja työkaluja, kuten suoraa PDM-järjestelmän integrointia (Active Workspace), suunnittelutehtävien välittämistä Issue management –toiminnallisuuksien kautta, suorat linkit suunnitteluohjeisiin monien muiden lisäksi.

Lisätietoja:

© IDEAL PLM, All rights reserved.Trademark.