Tietokoneavusteinen laskenta (CAE)

Simuloinnin käyttö säästää aikaa ja resursseja. CAE-ohjelmistoilla tarkoitetaan tietokoneavusteisia analyysi- ja simulointiohjelmistoja osana tuotteen elinkaaren hallintaa. Näillä voidaan esimerkiksi analysoida osien ja komponenttien tai valmistettavan kokoonpanon kestävyyttä.

Analyysi- ja simulointiohjelmistojen käyttö on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina. Analyysityökaluilla yritykset pystyvät tarkasti mallintamaan ja analysoimaan tuotteen suorituskykyä visuaalisesti ja vähentämään fyysisten prototyyppien tarvetta. Näin vähennetään kuluja ja parannetaan tuotteiden laatua.

CAE-simuloinnit sisältävät sovelluksia, joissa analysoidaan laitteiden ja järjestelmien ominaisuuksia. Näitä ovat muun muassa liikeratojen dynaaminen simulointi ja analysointi, rakenneanalyysit, prosessien järjestelmätason suorituskyvyn arviointi, vastelaskenta, eliniän ja kestävyyden laskenta, nesteiden virtausanalyysit ja kaikkien edellämainittujen vuorovaikkutteinen, multifysikaalinen analyysi.

Oikeiden työkalujen valinta on keskeistä, jotta simuloinnin avulla saatavat liiketoimintahyödyt saavutetaan.

Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä, niin autamme mielellämme.

© IDEAL PLM, All rights reserved.Trademark.