Digitaalinen valmistus (DM)

Digitaalinen valmistus - saumaton siirtymä tuotekehityksestä tuotantoon

Tuotantoprosessin tehokkuus on valmistavassa teollisuudessa tärkeä kilpailutekijä. Digitaalisella valmistuksella (Digital Manufacturing, DM) tarkoitetaan toimintatapaa, jossa tuotannon simulaation ja rinnakkain tapahtuvan tuotemäärittelyn sekä tuotantoprosessin suunnittelun avulla taataan mahdollisimman tehokas siirtymä tuotesuunnittelun virtuaalisesta maailmasta konkreettiseen tuotantoon.

Digitaalinen valmistus on tuotteen elinkaarenhallinnan osakokonaisuus, jossa tietokoneavusteisen valmistuksen, kolmiulotteisen virtuaalisen tuotemallin, raportoinnin ja analytiikan sekä erilaisten ryhmätyöskentelyjärjestelmien avulla tuetaan tuotemäärittelyn ja tuotannonsuunnittelun rinnakkaisuutta. Tässä lähestymistavassa PLM-järjestelmän jakamaa tuotantoteknologioiden tarpeisiin rikastettua informaatiota hyödynnettään syvällä tuotannon prosesseissa ja tietojärjestelmissä.

Tuotesuunnittelun ja tuotannon välinen aukoton tiedonvaihto ja yhteistyö konkretisoituvat valmistavassa teollisuudessa merkittävänä kustannussäästönä ja nopeampana tuotannon käynnistämisenä. Maailmanlaajuisessa tuotantojärjestelmässä digitaalisen valmistuksen avulla voidaan tukea maantieteellisestä paikasta riippumatonta monipaikkavalmistusta ja nopeita teknologiansiirtoja. Tästä syystä digitaalinen valmistus on merkittävässä roolissa elinkaarikeskeisen toimintatavan tarjoamien hyötyjen saavuttamisessa pitkällä aikavälillä.

Tietokoneavusteinen valmistus (CAM) yleisesti viittaa numeerisen ohjauksen (NC) käyttöön CAM-ohjelmistolla, jolla luodaan yksityiskohtaisia ohjelmia, joita käytetään osien valmistukseen tietokoneohjatuilla (CNC) työstökoneilla.

Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä, niin autamme mielellämme.

© IDEAL PLM, All rights reserved.Trademark.