Tecnomatix®

Manufacturing 360

MFG 360 lets you experience digital manufacturing in an interactive factory environment.

Tecnomatix 360

The Tecnomatix 360 Experience is an interactive App that lets you explore the world of digital manufacturing as you walk through a factory f

Digitaalisen valmistuksen ratkaisut

Monimutkaiset tuotantoprosessit edellyttävät tuotannon tietojärjestelmiltä joustavuutta. Siemens PLM Softwaren Tecnomatix Digital Manufacturing tarjoaa kaikki ratkaisut digitaalisen valmistuksen, tuotannon suunnittelun ja tuotannon simuloinnin tarpeisiin.

Tecnomatix Manufacturing Planning and Management –ratkaisut auttavat hallitsemaan sekä tuotteen että sen valmistukseen liittyvää tietoa samassa ympäristössä. Sen avulla pystytään nopeuttamaan tuotannon käynnistystä suunnittelemalla valmistusprosessit rinnakkain tuotesuunnittelun kanssa. Tuotantoympäristö ja layout voidaan suunnitella etukäteen perustuen tuoteinformaatioon sekä tehdä visuaaliset ja jopa animoidut työohjeet. Laadunvarmistussuunnitelmakin voidaan tehdä jo ennen tuotannon aloitusta.

Tecnomatix Manufacturing Simulation and Validation –ratkaisujen avulla varmistetaan, että aiemmin suunnittelemat valmistusprosessit täyttävät tuotannolliset tavoitteet esimerkiksi volyymin tai läpimenoaikojen suhteen ottaen samalla huomioon mahdolliset häiriötekijät kuten työntekijöiden sairastumisen tai laitteiden vikaantumiset. Samalla varmistetaan, että välivarastot riittävät materiaalivirtojen muutoksista huolimatta. Robottien offline-ohjelmointia voidaan myös hyödyntää, jolloin voidaan ladata valmiit ohjelmat suoraan roboteille ilman pitkiä käyttökatkoja. Ratkaisujen avulla pystytään myös huomioimaan ihminen osana prosessia ja huolehtimaan ergonomiasta ennen kuin tuotanto edes alkaa.

Tecnomatix Product Launch and Production –ratkaisut helpottavat tuotannon käynnistämistä tarjoamalla mahdollisuuden virtuaaliseen käyttöönottoon sekä ohjelmien (esim. NC) tiedonsiirron suoraan tuotantolaitteisiin. Ratkaisujen avulla pystytään hyödyntämään ratkaisuja tuotannon laadun mittaamiseksi ja poikkeustilanteiden tai laatuvirheiden sattuessa raportoimaan niistä suoraan järjestelmään, jolloin laadusta vastaavat tai tuotesuunnittelijat voivat reagoida niihin nopeasti ja tehokkaasti.

Tecnomatix Digital Manufacturing –ratkaisut muodostavat yhdessä Teamcenter-tiedonhallinnan kanssa saumattoman kokonaisuuden, joka kasvattaa organisaation tehokkuutta murtamalla perinteiset muurit tuotesuunnittelun ja tuotannon väliltä.

Lisätietoja:

© IDEAL PLM, All rights reserved.Trademark.