Content Distribution

Varmista informaation saatavuus nykyaikaisilla sisällön jakelun ratkaisuilla.

Teamcenter Active Workspace tarjoaa nykyaikaisen käyttöliittymän Teamcenterillä tuotettuun informaatioon.

Teamcenter Active Workspace tarjoaa intuitiivisen käyttöliittymän tuotteen elinkaaren aikana tuotettuun sisältöön ja tukee sisällön tehokasta jakelua. HTML5-pohjaisen käyttöliittymänsä ansiosta Active Workspacea voidaan hyödyntää perinteisen tietokoneen lisäksi käytännössä kaikilla nykyaikaisilla mobiililaitteilla. Active Workspace voi toimia kaiken tuotteen elinkaaren aikana syntyneen informaation keskitettynä jakeluportaalina koskien myös Teamcenterin ulkoisia datalähteitä.

Active Workspacen kautta pystytään noutamaan esimerkiksi sähköisiä työohjeita niin kokoonpano- kuin huoltotoimenpiteidenkin osalta. Lisäksi sen avulla dokumenttien, vaatimuksien, muutosten, CAD-geometrian, tuotetietoon liittyvien relaatioiden ja muun tuotekohtaisen sisällön hallinnointi sekä tarkastelu on entistä helpompaa.

Uuden Active Workspace -käyttöliittymän tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluu myös sisällön aktiivinen suodattaminen tarkastelijasta riippuen; tarjota käyttäjälle tai käyttäjäryhmälle vain tämän tarvitsema sisältö. Niin käyttöliittymän kautta tarjottu sisältö, kuin itse käyttöliittymäkin pystyy muuntautumaan tarpeeseen; käyttäjä määrittää, mitä näytetään ja kenelle.

Lisätietoja:

© IDEAL PLM, All rights reserved.Trademark.