Content Management

Helpota suuren informaatiovirran hallintaa rakenteisella dokumentoinnilla.

Teamcenter Content Management on rakenteisen sisällönhallinnan järjestelmä, joka sulautuu saumattomasti osaksi Teamcenteriä ja täten mahdollistaa Teamcenterin muiden kattavien ominaisuuksien, kuten esimerkiksi aikataulujen hallinnan, muutosten hallinnan, projektien hallinnan tai tuotekonfiguraattoreiden hyödyntämisen dokumentoinnissa. Komponenttipohjainen sisällönhallintajärjestelmä kykenee tarjoamaan huomattavia säästöjä tehostamalla käännösprosessia sekä aiemmin tuotetun sisällön uudelleenkäyttöä ja hyödyntämällä sisällön ehdollistamista. Järjestelmän lopputuotteet voivat olla käytännössä minkä tahansa kaltaisia: joko fyysisiä kirjoja, PowerPoint-esityksiä, HTML-sivuja tai PDF-dokumentteja.

SGML/XML -pohjaisena ratkaisuna Teamcenter Content Management tukee sekä DITA että S1000D standardia. Näiden lisäksi järjestelmä voidaan määritellä käyttämään mitä tahansa XML Schema tai DTD pohjaista informaatioarkkitehtuuria ja täten Teamcenter Content Management toimii runkona SGML/XML-pohjaisille kirjoittamistyökaluille sekä julkaisujärjestelmille.

IDEAL PLM pystyy toimittamaan sisällönhallintajärjestelmän kokonaisvaltaisena ratkaisuna täydentäen Siemens PLM Softwaren tuoteportfoliota sekä XMetaL Author – XML-kirjoitustyökalulla että Antenna House julkaisu- ja taittojärjestelmillä.

Content Management ratkaisun edut:
◦ Tehosta kirjoitusprosessia uudelleenkäyttämällä aiemmin tuotettua sisältöä
◦ Säästä käännöskuluissa uudelleenkäytön ja tehokkaan käännösprosessin avulla
◦ Varmista informaation ajantasaisuus; linkitä suunnitteludataa kirjoitettuun sisältöön
◦ Yksinkertaista julkaisuprosessiasi toimittamalla sisällöstä useita eri versioita ja formaatteja saman järjestelmän kautta
◦ Takaa tuotteen ja dokumentaation yhteensopivuus konfiguroimalla lopullinen dokumenttirakenne yhdessä tuoterakenteen kanssa
◦ Havaitse dokumentteihin kohdistuvat muutostarpeet ajoissa sisällyttämällä kirjoitusprosessi osaksi muuta tuotetiedonhallintaa
◦ Toimita projektikohtainen dokumentaatio aikataulussa hyötymällä Teamcenterin projektien ja aikataulujen hallintaan tarkoitetuista sovelluksista

Tärkeimmät ominaisuudet:

Lisätietoja:

© IDEAL PLM, All rights reserved.Trademark.