Document Management

Monipuolinen Teamcenter -dokumenttienhallintajärjestelmä tutulla Microsoft Office -käyttöliittymällä.

Teamcenter Document Management tarjoaa Microsoft Officen avulla teknisille kirjoittajille helpon ja ennalta tutun ympäristön dokumenttien luomiseen, muokkaamiseen sekä hyväksyntäprosesseihin vähäisellä koulutustarpeella. Teamcenter Document Management luo Microsoft Office tuotteiden ja Teamcenterin välille kaksisuuntaisen integraation tehden tuotteen elinkaareen osallistumisen helpoksi. Taulukot, manuaalit, esitykset, diagrammit ja projektit voidaan tuottaa suoraan Office-käyttöliittymän kautta hyödyntäen PLM-järjestelmään tallennettua tuotetietoa.

Teamcenterin avulla voidaan ennalta määritellä dokumenttipohjat, jotka sisältävät halutun ulkoasun lisäksi ennalta määrätyt parametrit ja esimerkiksi CAD-järjestelmillä tuotetut kuvat. Kuten Teamcenter sisällönhallinnallekin, myös dokumenttienhallinnalle voidaan mahdollistaa koko kirjoitetun sisällön hakukoneindeksointi.

Lisätietoja:

© IDEAL PLM, All rights reserved.Trademark.