Product Cost Management

Siemens PLM Softwaren Product Cost Management –ratkaisu on itsenäinen työkalu, joka auttaa yrityksiä tunnistamaan ne tekijät, jotka nostavat tuotekustannuksia.

Markkinoiden globalisoitumisen seurauksena kiristynyt kilpailutilanne on muuttanut radikaalisti yritysten toimintaympäristöä. Harva yritys voi enää hinnoitella tuotteitaan lisäämällä yksinkertaisesti tuotantokustannusten päälle yritystoiminnan kannattavuuden vaatiman katteen, vaan yritykset joutuvat sopeuttamaan tuotteiden hinnan markkinoilla vallitsevaan hintatasoon.

Kilpailukykyä tuotekustannusten alentamisella

Kilpailluilla markkinoilla toimivat valmistavat yritykset pyrkivät usein parantamaan kannattavuuttaan toiminnan tehokkuutta parantamalla. Tutkimukset kuitenkin osoittavat tuotekustannusten alentamisen olevan helpommin toteutettavissa ja vaikuttavan toiminnan tehostamista enemmän tuotteiden kilpailukykyyn markkinoilla.

Tuotteen kustannusrakenne määräytyy tuotekehityksen alkuvaiheessa. Mitä pidemmälle suunnittelu etenee, sitä vähemmän tuotekustannuksiin pystytään vaikuttamaan. Tämän vuoksi jo tuotekehityksen alkuvaiheessa on pystyttävä validoimaan, onko tuote toteutettavissa niin, että markkinoilla vallitsevaan hintatasoon päästään. Tuotekehityksen edetessä on pystyttävä simuloimaan make/buy-päätöksiä, sekä pystyttävä ymmärtämään, mikä ostettavien komponenttien oikea kustannustaso on. Tuotannon ulkoistamispäätöksiä tehtäessä on välttämätöntä ymmärtää sekä komponenttien eri tuotanto- ja hankintavaihtoehtojen kustannukset, että myös näihin vaihtoehtoihin liittyvät logistiikkakustannukset.

Teamcenter Product Cost Management huomioi tuotteen välilliset ja välittömät kustannukset

Teamcenter Product Cost Management mahdollistaa tuotekustannusten optimoimisen. Tuotekehityksen alkuvaiheessa voidaan karkean tuote-/toimintorakenteen avulla määritellä tuotteen eri osakokonaisuuksille tavoitekustannukset, joiden saavuttaminen asetetaan suunnittelun tavoitteeksi. Suunnittelun edetessä käytetään bottom-up -laskentaa, jossa komponenttien kustannuksia laskettaessa huomioidaan komponentin geometria sisältäen ominaisuudet, materiaalit, materiaalien välilliset kustannukset ja esimerkiksi hallinnosta, myynnistä ja tuotekehityksestä aiheutuvat välilliset kustannukset. Lisäksi huomioidaan valmistusprosessin eri vaiheiden välittömät kustannukset, kuten kone-, työkalu- ja työvoimakustannukset, valmistusprosessin eri vaiheiden välilliset kustannukset, kuten valmistusmäärät, komponenttien tuotannossa oloaika, eri osapuolten voittomarginaalit, korkotaso ja energiakustannukset. Hankintojen ja tuotannon käynnistyttyä laskennassa voidaan vaihtoehtoisesti käyttää myös toteutuneita kustannuksia.

Täysin itsenäinen työkalu

Nimestään huolimatta Teamcenter Product Cost Management -sovellus on täysin itsenäinen tuotekustannusten laskennan työkalu. Se ei siis ole riippuvainen Teamcenter PLM-järjestelmästä, mutta integroituu kuitenkin haluttaessa Teamcenterin kanssa. Laskennan lähtötiedot voidaan tuoda muista järjestelmistä Excel- tai CSV-muodoissa. Järjestelmän taustalla on määrävälein päivitettävä tietokanta, joka sisältää globaalit työvoima- ja energiakustannukset, tuhansien tuotannossa käytettävien koneiden hankinta-, asennus- ja käyttökustannukset, korkotasot, sekä valmiita tuotantoprosessien määrityksiä eri tuotantoteknologioille.

Tärkeimmät ominaisuudet:

© IDEAL PLM, All rights reserved.Trademark.